Blog - Fermette-met-een-hart

Fermette met een hart :

Fermette steunt De Warmste Week 2018

- Fermette met een hart

De Warmste Week 2018 van Studio Brussel zit er alweer op. Dit jaar werd maar liefst €17.286.122 ingezameld. Een duizelingwekkend hoog bedrag, waarvan €1.000 door ons, Fermette, werd geschonken. Eén goed doel, drie acties, één maand lang. 

Lees artikel


Fermette soutient De Warmste Week 2018

- Fermette met een hart

De Warmste Week 2018 de Studio Brussel s’est clôturée. Cette année, la radio a pu collecter pas moins de 17 286 122 €. Un montant vertigineux auquel Fermette a participé, puisque la marque a versé 1000 € pour cet événement. Une œuvre caritative, trois actions, pendant un mois.

Lees artikel


Samen voor een win-win partnership