UPDATE | Coronavirus
UPDATE | Coronavirus

UPDATE | Coronavirus

Beste klant,


We zitten in een uitzonderlijke situatie die vraagt om uitzonderlijke maatregelen, vandaar dit schrijven. Het is de taak van de Fermette Food Group om de logistieke flow van voeding in stand te houden. Dit gaan we ook doen!
Het helpen indijken van de verdere verspreiding van het virus is voor de Fermette Food Group van absolute prioriteit, maar het blijft ook onze opdracht om de bevoorrading van voeding naar onze klanten te garanderen.

Hieronder kunt u alle maatregelen lezen die wij hebben genomen. Heeft u nog vragen over deze maatregelen, aarzel niet contact op te nemen met customer service of uw versconsulent.

Als wendbare partner stellen we alles in het werk om samen met jullie deze uitzonderlijke periode aan te pakken met het oog op een duurzaam partnership.

Het Fermette Food Group - team

 

Vrijdag 20/03/2020

Om de capaciteit van ons team optimaal te benutten, zijn we verplicht om maatregelen te nemen. Daarbij proberen we de servicegraad aan te houden die u van ons gewoon bent. De productiviteit bij onze leveranciers vermindert door het virus. Daardoor kunnen zij niet alles blijven aanleveren en zien we dat ze terugvallen op hun basisassortiment. Daardoor kunnen ze efficiënter werken en producten blijven leveren.

Magazijn

We hebben daarom beslist om de efficiëntie binnen het magazijn ook te optimaliseren en producten met lage rotaties, die een extra workload met zich meebrengen, even niet meer te volgen.
Het betreft hier een tijdelijke maatregel, die zal teruggeschroefd worden als de situatie zich terug normaliseert.

Chauffeurs

Onze chauffeurs zullen nog steeds onder geen beding de bakken ledigen en ze enkel afzetten ter hoogte van de koeling.
Dit om de continuïteit van de leveringen te garanderen, en onze chauffeurs te beschermen van besmetting.

 

Donderdag 19/03/2020

Wij hechten het grootste belang aan het welzijn en de gezondheid van onze medewerkers, onze klanten en onze leveranciers.

Daarom volgen we de situatie rond het Coronavirus van dichtbij op. We maken meermaals per dag een evaluatie en volgen zonder uitzondering de richtlijnen van de overheid. De overheid raadt ons aan om zo veel mogelijk contact te vermijden.

Op basis van die informatie nemen we de gerichte maatregelen, hieronder vindt u een overzicht.

Bedienden en versconsulenten

  • Het grootste deel van onze administratieve diensten werkt sinds vorige week vrijdag van thuis uit. Onze versconsulenten bezoeken de klanten niet meer, deze worden gebeld door de versconsulent of een medewerker van customer service. U kan ook zelf bellen naar 059/80 47 47.
  • Bestellen kan natuurlijk altijd via onze performante e-commerce: www.myfermette.be
  • Nog niet op e-commerce? Vraag uw login en wachtwoord via uw contactpersoon.
  • Al onze interne en externe meetings gebeuren via een conference call.

Operationele medewerkers

Magazijniers en chauffeurs blijven, door de aard van hun functie, dagelijks blootgesteld aan mogelijke besmetting. Daarom hebben we volgende maatregelen genomen ter bescherming van onze chauffeurs om de continuïteit van levering te garanderen.

  • De bestellingen zullen enkel nog afgezet worden tot aan de koeling of gekoelde ruimte. Bakken worden onder geen enkele voorwaarde geledigd.
  • Er wordt geen cash geld ontvangen.
  • Na elke levering wordt de mogelijkheid gevraagd om de handen grondig te wassen.
  • Er zijn latex handschoenen voorzien die na elke levering gewisseld moeten worden.
  • In alle vrachtwagens worden voldoende ontsmettingsmiddelen voorzien.

Assortiment

Door het uitvallen van medewerkers bij producenten en/of de aanvoer van goederen kan de toelevering van leveranciers in het gedrang komen. Hierdoor kunnen bepaalde referenties zonder stock komen te vallen. We focussen nu vooral op een breed basisassortiment, opdat we u continuïteit kunnen blijven garanderen.

Ons commercieel team heeft de instructie gekregen om de grootte van de bestellingen nauwgezet op te volgen met de bedoeling alle Fermette Food Group-klanten de continuïteit van een eerlijke dienstverlening te garanderen. We vragen u dan ook vriendelijk om de gebruikelijke bestelniveaus te respecteren.

Alle maatregelen die getroffen zijn met als doel het Coronavirus in te perken, zijn van tijdelijke aard en zullen worden opgeheven van zodra de situatie zich terug normaliseert.


Artikel delen op

Terug naar overzicht